1500 Subsidieregelingen voor de zzp’er

De zzp’er en mkb’er kan in aanmerking komen voor tal van subsidies.

In Nederland zijn zo’n 1.500 regelingen. ZZP boekhouder is deskundige op administratie gebied en niet op subsidievlak.
Daarom attenderen wij de zzp’er op het bestaan van de subsidie regelingen, maar zult uzelf of een deskundige uit moeten zoeken waar u voor in aanmerking komt.
De subsidiegebieden zijn ingedeeld  in de volgende categorieën.

Regionaal
Technologie
Energie en milieu
Arbeid, scholing en werkgelegenheid
Export
Brancheregelingen.

Hierbij enkele tips van de zzp boekhouder:

Beoordeel subsidiemogelijkheden voor dat verplichtingen worden aangegaan. In de meeste gevallen komen subsidiemogelijkheden te vervallen indien u al met de uitvoering bent gestart of met derden verplichtingen bent aangegaan;
Stel vooraf een plan van aanpak of projectplan op;
Doe onderzoek naar de concrete subsidiemogelijkheden en maak, zo nodig gebruik van professioneel advies en/of ondersteuning;
Zorg voor een goede financiële onderbouwing;
Lever de aanvraag tijdig in en zorg dat de informatie juist en volledig is;
Zorg voor een goede (gescheiden) administratie.

Enkele interessante links zijn:

www.syntens.nl

www.senternovem.nl

www.subsidieshop.nl

www.minez.nl

Helpdesk voor subsidievragen: 050-525162

over de auteur