Aftrekposten in Box van zzp boekhouder

Aftrekposten box 1

In box 1 kunt u bijvoorbeeld de volgende aftrekposten hebben, weet zzp boekhouder

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekposten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek zoals:
  • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • kosten rijksmonumentenpand
  • kwijtgescholden durfkapitaal
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek

over de auteur