Bedrijfskrediet bij Qredits

Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt kredieten tot € 35.000. Qredits is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de grootbanken ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank.

Nog los van de kredietcrisis krijgen veel (startende) ondernemers bij de banken nul op rekest omdat ze onvoldoende onderpand hebben, een negatief track-record, of niet beschikken over de juiste diploma’s.

Kansrijke kredietverstrekking

Qredits, de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, wil zich van de reguliere banken onderscheiden door niet naar het verleden, maar juist naar de toekomst van de ondernemer te kijken. Ondernemersvaardigheden en de economische haalbaarheid van de plannen wegen zwaarder dan de voorgeschiedenis en de dekking. Als die kansrijk worden beoordeeld, belooft Qredits soepeler om te gaan met de kredietverstrekking.
­
Het fonds is een antwoord op het advies van de Raad voor Microfinanciering om kleine ondernemers beter te informeren en te bereiken, coaching toegankelijker te maken en meer geld beschikbaar te stellen voor microfinanciering.

Microfinanciering

Het fonds wil ondernemers vertrouwen geven door positief, individueel en toekomstgericht naar het ondernemersplan te kijken. Daarbij hoeft een melding bij het BKR (Bureau Kredietregistratie in Tiel) geen probleem te zijn. Mits er natuurlijk geen grote schulden openstaan.
­
Na de kredietverstrekking biedt Qredits de nodige ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van individuele tijd en aandacht van een bedrijfsadviseur en professionele coaching. Qredits levert zelf geen coach maar heeft afspraken gemaakt met diverse coachingsorganisaties in Nederland. De kosten voor coaching zijn afhankelijk van de intensiteit van de coaching en kunnen eventueel worden meegefinancierd. Qredits zorgt ervoor dat de kosten van coaching zo laag mogelijk blijven.

Krediet

De maximale lening die Qredits kan verstrekken om de bedrijfsactiviteiten te financieren is € 35.000,- . Heeft de ondernemer meer nodig, dan is wellicht een specifieke oplossing in combinatie met een bank mogelijk. De kredieten hebben een vast rentetarief gedurende de looptijd. De aflossing van de lening is maandelijks gedurende de looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar; de bedrijfsadviseur zal hierbij adviseren op basis van de prognoses uit het ondernemingsplan. Het is mogelijk om tussentijds boetevrij af te lossen.

www.zzp-nieuws.nl

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen