Belastingplan 2011 lijkt ZZP’er te stimuleren

Het Belastingplan 2011 bevat een paar maatregelen die het ZZP-en MKB-ondernemerschap stimuleren, weet ZZP boekhouder.

Zo wordt de vennootschapsbelasting in 2011 met een half procent verlaagd tot 25 procent. Verder wordt de vennootschapsbelasting over de eerste 200.000 euro aan winst verlaagd tot 20 procent, waarmee het MKB-tarief definitief wordt gemaakt.

Daarnaast krijgt de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven een flinke impuls door het verlengen van de verruimde mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening, de definitieve invoering van de btw-kwartaalaangifte voor alle bedrijven in Nederland en het verlengen van de regeling voor tijdelijke versnelde afschrijving.over de auteur