Belastingverdrag met Hongkong op komst

Veel bedrijven zitten met smart te wachten op de inwerkingtreding van het nieuwe met Hongkong afgesloten belastingverdrag, weet ZZP boekhouder. Nederland is een grote investeerder in Hongkong, maar ook investeerders uit Hongkong weten Nederland goed te vinden.

Dit verdrag voorkomt dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, arbeidsinkomen en pensioenen. In Nederland is inmiddels aan alle faciliteiten voor de inwerkingtreding voldaan

over de auteur