‘Betere dienstverlening Belastingdienst’

De cijfers voor het algemeen functioneren van de Belastingdienst zijn verbeterd, net als de waardering van de snelheid van handelen van de Belastingdienst en de bereikbaarheid van en de waardering voor de BelastingTelefoon. Ook op andere fronten scoort de Belastingdienst inmiddels een ruime voldoende. Dat blijkt uit de Fiscale Monitor 2009.

Jaarlijks houdt de Belastingdienst een Fiscale Monitor. Deze Monitor wordt gehouden bij grootschalige, representatieve steekproeven van particuliere belastingbetalers, ondernemers, toeslaggerechtigden, douaneklanten en fiscaal intermediairs. In de monitor worden opvattingen en (subjectieve) ervaringen van respondenten onderzocht.

Staatssecretaris De Jager geeft in de Fiscale Monitor aan dat er over nagenoeg de hele linie sprake is van positieve ontwikkelingen. Hiermee lijkt de neerwaartse trend van de afgelopen jaren gekeerd, aldus De Jager.

zzp boekhouder

over de auteur