Boekhouder

Boekhouder tegen vaste all-in-prijs

Hoe start u als zzp’er?

Hier volgen de tips van de zzp boekhouder

1. Kamer van Koophandel

Voordat u daadwerkelijk als zzp’er kunt beginnen zult u zich waarschijnlijk moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving in het handelsregister dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en een afschrift van uw privé-rekening of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Beide mogen niet ouder zijn dan een maand.

2. Belastingdienst

Zodra u zich als zzp’er heeft ingeschreven bij de KvK kunt u daar ook direct een BTW-nummer aanvragen. U kunt telefonisch of schriftelijk het formulier “Opgaaf gegevens startende onderneming” aanvragen. Met dit formulier bepaalt de Belastingdienst welke belastingen u als zzp’er moet gaan betalen

3. VAR Verklaring

Om te bepalen van welk dienstverband er sprake is kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie opvragen bij de Belastingdienst. Dit is niet verplicht maar wel raadzaam.

4. Verzekeringen

Als ZZP-er loopt u risico’s. Die risico’s kunt u afdekken door u te verzekeren. U moet zich natuurlijk persoonlijk verzekeren, maar ook voor uw bedrijf kan het handig zijn om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Een belangrijke verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering, waarmee u belangrijke risico’s kunt afdekken. Indien u ergens werkt als ZZP-er blijft u aansprakelijk voor de door u verrichte werkzaamheden!

Andere verzekeringen die handig kunnen zijn: ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan u om te beoordelen welke verzekeringen u nodig acht.

Uw ZZP-boekhouder kan u bij al deze stappen van dienst zijn.

Starten met ZZP Boekhouder