VAR-verklaring

VAR-verklaring

Als ZZP’dient u een VAR verklaring te kunnen overhandigen. Vraagt uw opdrachtgever daarnaar: maak dan een kopie en een kopie van uw paspoort en overhandig deze aan de opdrachtgever.

Belangrijke vragen op het formulier zijn: Hoeveel opdrachtgevers heeft u? Wie is aansprakelijk? Investeert uzelf in uw bedrijf? Tip: Vul de VAR gezamenlijk met uw zzp boekhouder in.

Enkele criteria voor een VAR verklaring:

  • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren
  • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
  • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
  • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
  • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Uw VAR-verklaring formulier dient u te zenden aan:

  • Belastingdienst , Postbus 9001, 7100 GB. WINTERSWIJK
  • Geldigheidsduur

Een ‘Verklaring arbeidsrelatie’ is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.

Als de geldigheidstermijn verloopt en u wilt de VAR voortzetten, dan kunt u bij de Belastingdienst vanaf 1 september van ieder jaar een nieuwe verklaring aanvragen.