Commissie: ‘Reiskostenvergoeding verder omlaag’

De afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is niet aan te raden door de hoge extra uitvoeringskosten en administratieve lasten, las ZZP boekhouder in  het rapport ‘ Continuïteit en vernieuwing’ van de Studiecommissie Belastingherziening.

Schokkend detail: Een algehele verlaging van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,12 is daarentegen een maatregel die met het oog op het milieueffect het overwegen waard is. Hierbij dient er wel rekening te worden gehouden met de uiteindelijke keuzes van de werkgever en de werknemer (hoe wordt een zakelijke reis afgelegd). Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport ‘ Continuïteit en vernieuwing’ van de Studiecommissie Belastingherziening.

Een verlaging van de belastingvrije vergoeding voor het zakelijk verkeer maakt het gebruik van de auto minder aantrekkelijk, aangezien de onbelaste vergoeding in de praktijk voor het gebruik van de auto wordt ingezet. Op korte termijn zal een deel van de mensen in reactie op deze aanbeveling (als die wordt overgenomen door de politiek) dan ook kiezen voor een andere vervoerswijze (fiets, OV) of vaker thuiswerken, aldus de Studiecommissie. Op lange termijn kan deze maatregel er ook in resulteren dat mensen dichter bij hun werk gaan wonen of juist op zoek gaan naar een baan dichter bij huis.

over de auteur