De Hond meet verkiezingen via Twitter

Opinieleider Maurice de Hond tracht woensdag via Twitter de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen te meten, weet ZZP boekhouder

De Hond zegt eerder dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen via Twitter te hebben gemeten en zegt dat die uitslag slechts twee procent af week van het uiteindelijke opkomstpercentage.

Twitteraars worden geacht de opkomst in hun stembureau door te geven. De gegevens die nodig zijn voor de telling van De Hond, zijn openbaar en daardoor eenvoudig te verkrijgen. „Wij verwerken de gegevens die via een vast format aan ons worden aangeleverd en berekenen aan de hand daarvan de opkomst”, zegt De Hond.

leder half uur wordt getoond hoe de opkomst bij de verkiezing zich ontwikkelt. „We hopen zelfs nog accurater te kunnen zijn dan eerder dit jaar” , zegt De Hond. Al meer dan vijfduizend mensen hebben dinsdagavond het te gebruiken format bekeken. „Uiteraard blijft het de vraag of ze ook uiteindelijk meedoen.”

over de auteur