DGA is van uitreiken dividendnota af

De Minister van Financiën schaft in sommige gevallen het uitreiken van de dividendnota af, weet zzp boekhouder.

Dividend

In het geval u een dividenduitkering van uw eigen B.V. ontvangt hoeft u niet langer een dividendnota aan uzelf te sturen. U bent ook niet langer verplicht een dividendnota uit te reiken indien de dividenduitkering plaatsvindt in een deelnemingsverhouding waarbij de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Hetzelfde geldt bij een dividenduitkering binnen een fiscale eenheid.

Versoepelen
Valt u niet onder de bovengenoemde gevallen dan bent u nog steeds verplicht een dividendnota uit te reiken maar wel met de versoepeling dat u voortaan de dividendnota elektronisch kunt verstrekken.

over de auteur