Einde DigiD bedrijven

Tot 1 april 2010 kunt u DigiD voor bedrijven blijven gebruiken. meldt zzp boekhouder.

DigiD voor bedrijven is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet de identiteit van bedrijven kan vaststellen. Met één inlogcode kunt u terecht bij elektronische diensten van de Belastingdienst, UWV, IB-Groep en de Sociale Verzekerings Bank. Begin 2006 is DigiD overgedragen aan de gemeenschappelijke beheerorganisatie GBO.Overheid. Dat is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

zzp boekhouder

over de auteur