Fiscus pakt renteloze lening ZZP’er aan

Per 1 januari 2010 is een renteloze lening fiscaal onaantrekkelijk gemaakt, weet ZZP boekhouder.

De ZZP’er kan geconfronteerd worden met schenkbelasting. De wetgever heeft een einde gemaakt aan het onbelaste voordeel uit renteloze direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen.

Welk soort leningen betreft het?

Een lening tussen natuurlijke personen (bijvoorbeeld tussen ouder en kind of ieder ander willekeurig natuurlijke persoon);
Die binnen een jaar opeisbaar is;
En renteloos is of wanneer een lage rente is bedongen.

De sanctie op deze leningen is dat er alsnog fictief 6% rente in aanmerking wordt genomen waarbij dit kan leiden tot heffing van schenkbelasting. De sanctie geldt zowel voor bestaande leningen als voor nieuwe leningen vanaf 1 januari 2010.

Wat te doen?
Voldoet uw lening aan de bovenstaande kenmerken? Dan kunt u de sanctie voorkomen door de voorwaarden van uw lening aan te passen. Zo kunt u de looptijd van de lening aanpassen naar één jaar of langer en spreekt u een marktconforme rente af. Dan is er geen sprake meer van een schenking. Een bijkomend voordeel is dat de markconforme rente dikwijls lager is dan 6%.

over de auteur