Fiscus stuurt nieuwe elektronische kopie-aanslag VpB

De fiscus stuurt 22 juli nieuwe Elektronische kopieaanslagen (EKA) Vennootschapsbelasting, weet ZZP boekhouder.

De fiscus  doet dit omdat op de onlangs verzonden EKA’s abusievelijk het belastingjaar 1996 staat vermeld. ……..

Tot 22 juli ontvangt u geen nieuwe Elektronische kopieaanslagen voor de Vennootschapsbelasting. De papieren aanslagen en verminderingen verstuurt de Belastingdienst in de tussentijd wel……over de auteur