Gratis info op ondernemersavond

Speciaal voor ondernemers organiseert UWV WERKbedrijf in samenwerking met MKB-Nederland op dinsdag 17 november 2009 De Ondernemersavond. Door de economische crisis zijn er veel ondernemers die vragen hebben met betrekking tot ontslag, behoud van vakmensen en scholing, maar ook over werving en selectie. Tijdens De Ondernemersavond informeert het WERKbedrijf de ondernemers in midden- en kleinbedrijf op het gebied van crisismaatregelen en de werkgeversdienstverlening.

Waarom De Ondernemersavond?

UWV WERKbedrijf organiseert speciaal voor ondernemers De Ondernemersavond op dinsdag 17 november 2009. Juist in deze tijd hebben ondernemers behoefte aan antwoorden op hun vragen. Door deze avond te organiseren informeert het WERKbedrijf de ondernemer in midden- en kleinbedrijf over de maatregelen en subsidies die vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het WERKbedrijf ter beschikking staan.

Wat kunt u verwachten op De Ondernemersavond?

Elke vestiging van het WERKbedrijf stelt naar aanleiding van de wensen en behoeften van ondernemers in de regio haar eigen programma samen. Tijdens De Ondernemersavond staan vier thema’s centraal. Deze zijn gebaseerd op de werkgeversdienstverlening van UWV WERKbedrijf in combinatie met vragen waarmee werkgevers rondlopen:

•Ontslag;

•Van werk naar werk;

•Scholing;

•Werving en selectie.

De vestigingen verzorgen workshops, presentaties, informatiemarkten en netwerkbijeenkomsten. Er zijn voor u als ondernemer geen kosten verbonden aan deelname of bezoek aan De Ondernemersavond.

Aanmelden voor De Ondernemersavond

Ondernemers die De Ondernemersavond op dinsdag 17 november 2009 willen bijwonen, kunnen zich bij het WERKbedrijf aanmelden. U kunt hierbij aangeven welke vestiging u wilt bezoeken. Aan het bijwonen van deze avond zijn geen kosten verbonden.

zzp boekhouder

over de auteur