Hoge belastingrente VpB

Hoge belastingrente VpB

Hoge belastingrente VpB

Moet u nog belasting betalen, dan berekent de belastingdienst u rente over het openstaande bedrag.

De percentages stijgen nogal. Percentage vennootschapsbelasting is zelfs 8,25%, voor overige

belastingen slechts 4%.

Rendement op uw belegging ws minder, wellicht is op tijd betalen handig.

Als directeur betaal je vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag in een boekjaar.
Dit is de winst minus de te verrekenen verliezen.

Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • de investeringsaftrek
  • enkele fiscale reserves
  • tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart
  • de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst
  • research & developmentaftrek (RDA)
  • deelnemingsvrijstelling
  • landbouwvrijstelling, de bosbouwvrijstelling en de mobiliteitsprojectvrijstelling
  • afschrijving op bedrijfsmiddelen gelden dezelfde regels als in de inkomstenbelasting.
  • fiscale eenheid.

Hoge belastingrente VpB

over de auteur

Gerelateerde Artikelen

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *