Inzicht in arboverplichting ZZP’er

Aan welke verplichtingen in de Arbowet moet een zzp’er zich nu houden? Wanneer wordt een zzp’er door de arbowet als een zelfstandige gezien en wanneer niet, hoe controleert de Inspectie SZW en welke santies kan men in geval van een zzp’er toepassen? Om een en ander duidelijk te maken heeft de Inspectie SZW een vernieuwde brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ uitgebracht, las zzp-boekhouder

Inzicht in arboverplichting ZZP’er

In de brochure wordt ingegaan op de Arboverplichtingen waaraan een zelfstandige moet voldoen. Van de ruimt 900.000 zelfstandigen werken volgens de Inspectie SZW ongeveer de helft in risicovolle sectoren als de landbouw, industrie, bouwnijverheid, binnenscheepvaart, reparatie- en installatiebranche. De Inspectie SZW treft bij controles vaak gevaarlijke situaties aan waarbij zzp’ers zijn betrokken. Ook vinden er ernstige ongevallen plaats waarvan zzp’ers het slachtoffer zijn. In de brochure wordt ingegaan op de belangrijkste risico’s en regels uit de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling die voor zzp’ers van belang zijn. Verder kan men in de brochure lezen wanneer de Inspectie SZW iemand als een zzp’er ziet en wanneer niet. In sommige gevallen kan de Inspectie een zzp’er namelijk als werknemer zien of als werkgever. De Inspectie SZW waarschuwt dat VAR-verklaringen niet zonder meer als bewijs worden aanvaard dat er sprake is van een zzp’er. De VAR-verklaring geldt namelijk alleen voor inkomens- en premieheffing door de Belastingdienst en niet voor de Arbowet. De brochure is te downloaden via de site van de Inspectie SZW:

www.inspectieszw.nl. Bron: Inspectie SZW, 24-10-2012

over de auteur

Gerelateerde Artikelen

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *