Kamer: wellicht lasten lokale ZZP’er kwijtschelden

De Tweede Kamer behandelt momenteel een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken dat (startende) ZZP’ers in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van lokale belastingen, weet ZZP boekhouder. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapslasten.

Minister De Jager (Financiën) heeft de schriftelijke vragen van de kant van de Kamer inmiddels beantwoord. Het wetsvoorstel zal nog dit jaar door de Kamer worden aangenomen.over de auteur