KvK: publiceer voor 31 januari jaarrekening 2008

Ondernemers met een bv moeten hun jaarrekening over boekjaar 2008 uiterlijk 31 januari 2010 bij de Kamer van Koophandel deponeren (maximaal 13 maanden na afloop van het boekjaar), weet zzp boekhouder

Belastingdienst Holland-Midden controleert jaarlijks de naleving van deze deponeringsplicht. Als een ondernemer
niet aan de verplichting voldoet, kan hij een boete krijgen. Daarnaast kan de bestuurder van de bv bij een
faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er geen jaarrekening is gedeponeerd.

Meer informatie: www.kvk.nl/jaarstukken

Behalve bv’s moeten ook nv’s en sommige stichtingen en verenigingen hun jaarrekening deponeren. Controleer of deze verplichting ook voor u geldt: www.kvk.nl/deponeren

over de auteur