Laptop gaat in 2010 in forfait

Werkgevers mogen in 2010 niet meer en masse laptops, bedrijfsfietsen en een kerstpakket belastingvrij vergoeden.

De nieuwe regeling voor de werkkosten krijgt een zogeheten forfaitair karakter. Voortaan gaat een vast percentage gelden voor een aantal van dit soort vergoedingen. Werkgevers mogen bedragen tot een maximum van 1,5 procent van het fiscale loon vergoeden (of verstrekken). Bij een loon van bijvoorbeeld 50.000 euro per jaar kan dus vrij een laptop van 750 euro beschikbaar worden gesteld als deze voor minimaal 90 procent in het kader van het werk wordt gebruikt. Krijgt de werknemer al een kerstpakket van 100 euro, dan mag de laptop 650 euro kosten. Een duurdere laptop blijft mogelijk, maar dan moet het meerdere in de eindheffing worden belast bij de werkgever tegen 80 procent.

boekhouder amsterdam

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen