Let op: Wijziging BTW op investering met zaak en privédeel

Elke ZZP’er kan investeringsgoederen die hij voor bedrijfs- als voor privédoeleinden gebruikt voor de BTW volledig tot zijn bedrijfsvermogen rekenen, weet ZZP boekhouder.

Als hij daarvoor kiest komt de bij de verkrijging van deze investeringsgoederen verschuldigde BTW onder de huidige regelgeving volledig voor aftrek in aanmerking. Het privégebruik van deze investeringsgoederen wordt vervolgens gedurende 10 jaar belast. Deze systematiek wordt met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd.

Privé gebruik

Hoe komt de nieuwe BTW-regeling voor privégebruik van onroerende zaken er uit te zien? Er wordt een verplichte beperking van de BTW-aftrek voor het privégebruik ingevoerd. Dit houdt in dat als een pand voor 80 procent zakelijk wordt gebruikt en voor 20 procent privé, slechts 80 procent van de verschuldigde BTW voor aftrek in aanmerking komt. Daar staat tegenover dat er in deze gevallen in de toekomst geen BTW meer wordt geheven over het privégebruik. Wel wordt gedurende 10 jaar bekeken of de verhoudingen zakelijk- en privégebruik hetzelfde zijn gebleven of wijzigingen hebben ondergaan. Is in een jaar het zakelijk gebruik bijvoorbeeld toegenomen van 80 procent naar 50 procent, dan bestaat recht op een teruggaaf van BTW.over de auteur