Let op: wijzigingen voor ZZP’er per 1 juli!

Per 1 juli 2010 krijgt u als ondernemer te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels, weet ZZP boekhouder

. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze regels. Het overzicht is nog niet volledig en wordt nog aangevuld tot 1 juli 2010.

BELASTINGEN

Aanpassing vrijstelling btw beroepsonderwijs
De keuzevrijheid om beroepsopleidingen wel of niet vrijgesteld van btw aan te bieden vervalt.

Telefonisch controleren echtheid VAR-verklaring
U kunt de echtheid van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) telefonisch laten controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR.

Vaststelling heffingsrente en invorderingsrente
Het percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente wordt 2,5.MILIEU

Informatievoorziening ondergrondse netten
Het systeem voor elektronische informatie-uitwisseling treedt in werking.

Vereenvoudiging regels milieueffectrapportage (m.e.r.)
De (procedurele) regels voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) worden vereenvoudigd.

PERSONEEL

Elektronisch mededelingen doen over arbeidsovereenkomst aan werknemer
Het wordt mogelijk digitaal mededelingen over de arbeidsovereenkomst te doen aan uw werknemers. U moet deze informatie nu nog schriftelijk verstrekken.

Elektronisch verzenden loonstrookje
Het wordt mogelijk het loonstrookje digitaal aan uw werknemers te verstrekken. Nu moet dit schriftelijk gebeuren.

Gratis advies over scholing op werkvloer voor MKB
U kunt gratis deskundig advies krijgen over de manier waarop u leren op het werk kunt bevorderen.

Verhoging minimumloon
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met 0,6%.

Verhoging sociale verzekeringen
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan omhoog.

Vervallen verplichte personeelsinstructie voor particuliere beveiligingorganisaties en recherchebureaus
De verplichte personeelsinstructie voor medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt afgeschaft.

VERKEER EN VERVOER

Direct intrekking chauffeurspas bij crimineel gedrag taxichauffeur
Bij een vermoeden van crimineel gedrag van een taxichauffeur, kan zijn chauffeurspas al tijdens het onderzoek naar dit gedrag worden ingetrokken.

Herkenningsteken voor voertuigen rouwstoet
U kunt motorvoertuigen in een uitvaartstoet voorzien van een voorgeschreven herkenningsteken. Als u dat doet mogen andere weggebruikers de rouwstoet niet doorsnijden.

Wijziging maximumtarieven taxivervoer
De maximumtarieven voor een taxirit worden verhoogd met 4,3%.

OVERIG

Elektronisch verkeer met de bestuursrechter
Elektronisch verkeer met de bestuursrechter wordt mogelijk. Zo wordt het mogelijk met een webformulier beroep in te stellen.

Vermindering regeldruk Wet bescherming persoonsgegevens
De regels voor direct marketing worden versoepeld en het doorgeven van gegevens aan derde landen wordt makkelijker.

Vervallen verplichting vermelding beroep of betrekking in nachtregister
De verplichting om ‘beroep’ of ‘betrekking’ in het nachtregister te vermelden wordt afgeschaft.

over de auteur