Microfinanciering steun voor ZZP’er als starter

Drie banken (Rabobank, ABN AMRO en ING), de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het ministerie van Economische Zaken geven microfinanciering een extra stimulans. Met een nieuwe lening van € 30 miljoen kunnen 1500 startende ondernemers worden geholpen, weet ZZP boekhouder.

De drie banken, BNG en het ministerie lenen aan de stichting Qredits de € 30 miljoen, waarvan de helft afkomstig is van de BNG en de andere helft van de drie banken. De overheid staat borg voor 80% van de lening van BNG aan Qredits. Bij een gemiddelde lening van € 20.000 kunnen 1500 starters op weg worden geholpen.
Kurk
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken benadrukte dat een eigen bedrijf voor heel veel mensen dé manier is om mee te doen in de samenleving. ‘Om hun brood te verdienen en om bij te dragen aan onze economie. Ondernemers zijn de kurk waarop onze economie drijft. Zeker in economisch moeilijke tijden moeten we er alles aan doen om ons vermogen om geld te verdienen te vergroten.’Qredits
Sinds januari 2009 kunnen ondernemers via Qredits een microkrediet verkrijgen. Qredits is opgericht met steun van de banken, waarbij het ministerie van Economische Zaken een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar stelde om leningen te verstrekken. Qredits heeft de afgelopen 1,5 jaar met dit bedrag ruim 800 kredieten verstrekt.
Coaching en krediet
Onder microfinanciering in Nederland wordt verstaan coaching en krediet tot € 35.000. Daardoor kunnen jaarlijks velen de stap zetten om een eigen bedrijf te starten. Deze groep aspirant-ondernemers kon echter eerder geen bedrijf beginnen vanwege een beperkte toegang tot kapitaal en een gebrek aan ondernemersvaardigheden.

over de auteur