Minister Donner op de bres voor de ZZP’er

Minister Donner heeft in een brief naar de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in Nederland laten weten dat ZZP’ers gezien moeten worden als echte ondernemers, weet zzp boekhouder

In zijn brief van 12 maart schrijft Donner dat ZZP’ers hun verantwoordelijkheden nemen en andere markten opzoeken, zich scholen en samenwerkingsverbanden aangaan om zodoende sterker in de markt te staan.

In diezelfde brief geeft de minister ook aan dat sommige ZZP’ers het moeilijk hebben door de economische crisis en dat zij niet gewend zijn aan een gebrek aan opdrachten. Donner pleit er voor dat het Kabinet maatregelen neemt om ZZP’ers te helpen door knelpunten op te lossen.
ZZP Nederland heeft onlangs in een presentatie bij de Sociaal Economische Raad (SER) een aantal van deze knelpunten toegelicht en daarbij tevens diverse oplossingen aangedragen. Het begint er op te lijken dat het Kabinet zich bewust gaat worden van het belang van de 650.000 zelfstandigen in Nederland.
Informatie overheid richting ZZP’ers onvoldoende

Een van de knelpunten is het verstrekken van duidelijke informatie richting ZZP’ers. Donner denkt daarbij de oplossing te vinden in een nieuw informatieloket die duidelijkheid moet verschaffen over de mogelijkheden van ondersteuning door overheid. Met name bij de uitvoering van het Besluit Bijstandregeling Zelfstandigen ondervinden veel zelfstandigen problemen. Volgens Donner weten ZZP’ers de weg daar niet goed te vinden.
ZZP Nederland is van mening dat het tijd wordt dat gemeenten beter inspelen op de behoefte van ZZP’ers en beter gaan begrijpen wat zelfstandig ondernemen inhoudt. Veelal weten ambtenaren van gemeenten niet hoe ze zelfstandigen kunnen helpen met de BBZ regeling. Vaak wordt de ZZP’er er geadviseerd (of gedwongen) hun bedrijf op te geven om zodoende gebruik te kunnen maken van de algemene bijstandregeling.

Startende zzp’er uit de WW

Minister Donner wil de regeling voor het starten vanuit een werkloze situatie verduidelijken en verbeteren. Door vooraf een vast percentage van de uitkering in te houden voor het opzetten van het eigen bedrijf en achteraf geen verrekening plaats te laten vinden denkt de minister veelproblemen te voorkomen.
ZZP Nederland is het met de minister eens dat de regeling wel duidelijk is maar nog niet echt stimulerend werkt. Een verrekening met inkomsten is meer op zijn plaats. Mensen die de veiligheid van een inkomen willen verlaten om zelf in hun levensonderhoud te voorzien dienen te worden gehuldigd. Mocht het eigen bedrijf geen revenuen opleveren dient er ook niets verrekend te worden is het standpunt van ZZP Nederland.

Urencriterium zzp’er

Over het urencriterium is al veel geschreven, maar nog steeds geen duidelijke oplossing. Zowel Donner als minister De Jager geven aan dat ter stimulering ook de niet declarabele uren mogen worden meegeteld. Dit is oude wijn in nieuwe zakken, een sigaar uit eigen doos. Deze uren telden altijd al mee bij het urencriterium en volkomen terecht. Wel geeft de minister aan dat bij controle van deze uren soepelheid betracht dient te worden.
ZZP Nederland pleit al jaren voor een glijdende schaal van het urencriterium. Dit houdt in dat men bij een minder aantal uren ook een minder percentage van de aftrekpost mag gebruiken. Een regeling naar redelijkheid en billijkheid.

VAR Verklaring zzp’er

Over de VAR problematiek wordt niet gesproken in de brief van de minister. De VAR verklaring leidt tot veel onduidelijkheid, ergernis en problemen. De VAR Verklaring is met bovengenoemde voorstellen volledig overbodig en kan worden afgeschaft. Zelfstandigen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst, dat moet voldoende zijn

over de auteur