MKB-Nederland: meer groei door minder ombuigen

MKB-Nederland en VNO-NCW streven naar maatregelen die de komende kabinetsperiode voor extra groei zorgen, weet zzp boekhouder.

Dit groeidividend moet ervoor zorgen dat er de komende jaren minder hoeft te worden omgebogen.

Flexibele arbeidsmarkt

De organisaties MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten onder andere voor méér private investeringen in semi-publieke sectoren, innovatieve verduurzaming van economie en energievoorziening (met exportkansen), een flexibeler arbeidsmarkt, forse regelreductie, snellere bouwprocedures, meer woningbouw en een vrije huurmarkt.

over de auteur