MKB-nieuws: Krediet voor MKB wordt verruimd

De garantieregelingen voor het bedrijfsleven worden uitgebreid en opengesteld voor meer vormen van kredietverlening. De borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) wordt opengesteld voor alternatieve financiers, zoals oud-ondernemers en vermogende beleggers. Ook wordt het budget verhoogd van 700 miljoen euro naar 1 miljard euro. Dit blijkt uit een brief die minister Verhagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Na aanleiding van een aantal onderzoeken komt minister Verhagen met een aantal nieuwe maatregelen ten aan zien van bedrijfsfinanciering. Allereerst wordt borgstellingsbudget voor het MKB met hulp van het Europees Investeringsfonds (EIF) in de jaren 2012 en 2013 verhoogd tot 1 miljard euro.

De Garantie Ondernemingsfinanciering wordt verlengd tot eind 2013. Nieuw aanbod van MKB financiering wordt gestimuleerd.

Zo kunnen niet-banken binnen het BMKB financiering aan het MKB verstrekken. Wel moeten deze partijen over een financieringsproces en –organisatie beschikken die kwalitatief zodanig is dat de kosten en risico’s voor de staat niet toenemen. Ten aanzien van voorlichting en informatie worden ook een aantal maatregelen genomen.

Zo wordt Ondernemerskredietdesk (OKD) omgezet in een centraal informatiepunt op het gebied van bedrijfsfinanciering. Dit informatiepunt is ondernemers behulpzaam het zoeken naar de juiste financiering en financier. Ook komt een voorlichtingscampagne

in aansluiting op de ondernemersdagen en ondernemerscongressen die in 2012 worden georganiseerd. Momenteel worden de mogelijkheden op het gebied van crowdfunding onderzocht.

Door crowdfunding krijgt men via een platform op internet toegang tot meerdere investeerders die bereid zijn ondernemers te ondersteunen in de vorm van kennis of vermogen. Onderling worden de voorwaarden opgesteld op een wijze die voor beide partijen acceptabel is en de deal kan rondgemaakt worden. Inmiddels zijn al een aantal crowdfundingplatforms in Nederland actief.

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *