MKB-winstvrijstelling voor elke zzp’er

Goed nieuws voor de zzp’er: Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de mkb-vrijstelling, te vervallen, meldt zzp boekhouder

 

De mkb-winstvrijstelling is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrijstelling die oploopt met de winst. Hoe meer winst er wordt gemaakt hoe hoger de vrijstelling. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat moet worden voldaan aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Afschaffing urencriterium
Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen, te vervallen. Voortaan bestaat dus recht op de mkb-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Ondernemers die naast hun baan ondernemen (“hybride ondernemers”) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) kunnen daardoor ook gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling.

zzp voordeel Door het afschaffen van het urencriterium per 1 januari 2010 wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan. Deze maatregel moet ook de overgang van een uitkering of van een baan naar ondernemerschap makkelijker maken.

zzp boekhouder

over de auteur