Nieuwe minimumlonen per 2013

Nieuwe minimumlonen per 2013

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2013 met 0,91% verhoogd, weet zzp-boekhouder

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2013: minimum maandloon: € 1469,40; minimum weekloon: € 339,10; minimum dagloon: € 67,82. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. De werkgever moet dus het uurloon berekenen aan de hand van de gebruikelijke werkweek in de sector. Overigens gaat de Inspectie SZW sinds vorig jaar bij de controle of het minimumloon wordt betaald uit van een werkweek van 40 uur. Indien sociale partners een kortere arbeidsduur (willen) hanteren dan 40 uur per week en daarmee binnen hun sector willen uitkomen op een hoger bruto uurloon, dan blijft het hen vrij staan daarover afspraken te maken. De werkgever zal dan ook overeenkomstig de gemaakte (cao-)afspraken moeten belonen. De Arbeidsinspectie zal echter alleen handhavend optreden voor zover er minder beloond wordt dan het bruto uurloon berekend naar een 40-urige werkweek. Deze ondergrens zal de Arbeidsinspectie voor alle werknemers in het kader van WML-controles waarborgen. Zo nodig zullen werkgevers verplicht worden tot nabetaling, via het opleggen van een zogeheten ‘last onder dwangsom’.

Bron: Min SZW, 19-10-2012

over de auteur

Gerelateerde Artikelen

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *