Nieuws giro rekeningnummer Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een nieuw invorderingssysteem ingevoerd, weet zzp-boekhouder. Vanwege de grote hoeveelheid betalingen kiest de Belastingdienst echter voor een gefaseerde invoering. Als eerste verandert het rekeningnummer en het aangifteformulier voor de dividend- en overdrachtsbelasting. Deze wijziging gaat al per 1 december in.

Voor de betaling van dividend- en overdrachtsbelasting moet u per 1 december 2009:

een nieuw rekeningnummer gebruiken: 441290;

als ontvanger vermelden: de Belastingdienst;

als plaatsnaam vermelden: Apeldoorn;

als betalingskenmerk vermelden: het aangiftenummer.

Sinds 1 december kunt u dus niet meer het rekeningnummer en de plaatsnaam van het belastingkantoor waaronder de belastingplichtige valt gebruiken.

Formulieren

De aangifte dividend- en overdrachtsbelasting, maar ook de verschuldigde belasting, moet u binnen één maand na het belastbare feit indienen en betalen. De nieuwe formulieren voor de dividendbelasting kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst. De nieuwe formulieren voor de overdrachtsbelasting kunt u aanvragen via de BelastingTelefoon: (0800) 0543

over de auteur