NVM blij met handhaving hypotheekrente aftrek

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is blij dat het nieuwe kabinet de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat, weet ZZP boekhouder

Vanmiddag zei toekomstig premier Rutte bij de presentatie van het regeerakkoord dat er niet aan de hypotheekrenteaftrek gemorreld wordt. Hierdoor komt er volgens Rutte rust op de woningmarkt.

NVM-voorzitter Ger Hukker is verheugd over het besluit. “Het is goed nieuws dat het komende kabinet niet drastisch ingrijpt in de hypotheekrenteaftrek. Dit is goed voor het consumentenvertrouwen. Het geeft duidelijkheid en daar zijn we blij om. Mensen kunnen nu weer met een gerust hart een woning kopen.”Het CDA, de VVD en de PVV, de drie toekomstige regeringspartijen, waren al voorstander van het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek. Voor het CDA was dit bij de laatste verkiezingen zelfs een breekpunt. De onzekerheid rond de hypotheekrenteaftrek werd gezien als een rem op de woningmarkt.

In het beleid en de regelgeving op het gebied van volkshuisvesting komt er verder meer ruimte voor het bedrijfsleven en voor verschillen tussen regio’s. Er komt onder meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en wordt gezocht naar maatregelen om krimpregio’s nieuwe impulsen en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

Ook krijgen huurders van corporatiewoningen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen en wordt de ‘Vogelaarheffing’ afgeschaft. Deze heffing, ingevoerd door de voormalige minister Vogelaar, werd ingevoerd om arme corporaties bij te staan. Volgens rijkere corporaties ‘deugde de heffing niet’.

over de auteur