Oprichten BV wordt in toekomst eenvoudiger

Op 15 december 2009 zijn voor het ondernemingsrecht belangrijke wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aangenomen. Ten eerste het wetsvoorstel “vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht”. En vervolgens op dezelfde dag het wetsvoorstel “personenvennootschappen”. Dit wetsvoorstel heeft al een lang wetgevingsproces achter de rug en betreft de volledige herziening van het personenvennootschapsrecht, weet zzp boekhouder. Deze tip heeft alleen betrekking op de herziening van het BV-recht: wat zijn de verwachte gevolgen voor u, vanaf medio 2010?

Minder eisen
Het wetsvoorstel “vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht” beoogt minder dwingend en meer regelend recht. U heeft hierdoor met minder eisen te maken indien u een BV wilt oprichten. Zo wordt het minimumkapitaal (van € 18.000,-) afgeschaft. U kunt dan zelf kiezen welk bedrag u bij de oprichting van uw BV inbrengt. Hierdoor kunnen ook kleine ondernemers of starters kiezen voor een BV. Ook komen de bank- en de accountantsverklaring bij inbreng in natura en de verplichte blokkeringsregeling te vervallen.

Meer vrijheid
U krijgt als ondernemer meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns. Het wordt eenvoudiger om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden. In de statuten kan worden geregeld dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • Een regeling voor het opleggen van kwalitatieve verplichtingen aan aandeelhouders
  • Verbetering van de wettelijke geschillenregeling.
  • Invoering van de mogelijkheid om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen of in een flexibele verdeling van stemrecht.
  • Verduidelijking van de regeling voor certificaathouders.

 

Let op!
De inwerkingtreding van het wetsvoorstel “vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht” is officieel nog niet bekend. De bal ligt nu bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zal het genoemde wetsvoorstel op 1 juli 2010 in werking treden. Wij raden u aan contact met ons op te nemen voor de keuze van de juiste ondernemingsvorm.

over de auteur