Reactie kabinet op zwartboek schijnzelfstandigen: voorlopig geen registratie zzp’er

een reactie op het zwartboek van de Aannemersfederatie Nederland (AFLN) over schijnzelfstandigen in de bouw schrijft staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer dat de regering registratiesysteem voor zzp’ers een interessant voorstel vindt, maar het vooralsnog niet zal invoeren, weet zzp-boekhouder

De AFLN had in het zwartboek geschreven dat in de bouw bij 70% van de zzp’ers sprake is van schijnzelfstandigheid. De aannemersorganisatie had bij de minister aangedrongen op wettelijke maatregelen om uitbuitende bemiddelingsactiviteiten een halt toe. In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat hij de stelling van 70% schijnzelfstandigheid niet kan bevestigen. In het zwartboek van de AFLN wordt voor die stelling geen onderbouwing gegeven die hij kan bevestigen.

 

Wel is de staatssecretaris het met de aannemers eens dat schijnzelfstandigheid moet worden bestreden. Schijnzelfstandigheid leidt namelijk tot inkomstenderving van de staatskas via onterecht uitgekeerde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, en tot uitholling van het stelsel van werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht. De staatssecretaris wijst op de maatregelen die al in ontwikkeling zijn, zoals de voorstellen in de recente brief over de VAR en zzp’ers en de eerder voorgestelde aanpak van malafide uitzendbureaus. Een van de voorstellen van AFNL is een registratiesysteem voor zzp’ers, gekoppeld aan een ‘skill card’.

 

In de brief over EU-arbeidsmigratie van 28 augustus jl. (Kamerstukken II 2011/12, 29 407, nr. 149) heeft het kabinet al aangegeven dat een dergelijk registratiesysteem (vergelijkbaar met het zogenoemde Limosa-systeem in België) voor Nederland interessante kanten heeft, maar ook gepaard gaat met invoeringskosten en administratieve lasten voor bedrijven. Daar komt bij dat het Europese Hof nog uitspraak moet doen in de infractieprocedure van de Europese Commissie tegen de registratieplicht voor zelfstandigen zoals die geldt in Limosa.

 

Het kabinet wil pas een besluit nemen over de invoering van een dergelijk systeem na de vaststelling van de Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn. Aan die Handhavingsrichtlijn wordt nu in Europees verband gewerkt. Ook wil de staatssecretaris de uitspraak van het Europese Hof in de infractieprocedure afwachten.

 

Bron: Min SZW, 8-10-2012

over de auteur

Gerelateerde Artikelen

Laat een antwoord achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *