Reserveer voor seminar ‘Nieuwe BV-recht’

De v.o.f. gaat verdwijnen en hiervoor in de plaats komt de ‘openbare vennootschap’.  Deze wetgeving leidt tot ingrijpende wijzigingen, weet ook zzp boekhouder.

Zo zullen de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap te maken krijgen met een wijziging in de winstverdeling en de aansprakelijkheid van de vennoten. Wist u dat door de nieuwe wetgeving eerder hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennoten ontstaat?

Dit betekent een wezenlijke verandering voor de maatschap, welke personenvennootschap in de oude rechtsvorm de aansprakelijkheid voor gelijke delen van de vennoten kent. De behoorlijke verzwaring van de aansprakelijkheid kan een reden voor de ondernemer zijn om zijn onderneming om te zetten in bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een andere vennootschap.

Hiernaast gaat ook het BV-recht drastisch op de schop. Wij leren u hoe u kunt inspelen op de gewijzigde wetgeving en wat de effecten zijn op uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, etc.

Kosten: €50,00

Bijeenkomsten

Inschrijven woensdag 17 november 2010 van 13:30- 16:30

KvK,

Reitseplein 1

, 5037AA Tilburg

Opnieuw zoeken in agenda

over de auteur