Schrijf je op tijd uit bij stoppen als zzp’er

Ondernemers die hun bedrijf binnenkort beëindigen, doen er verstandig aan dit vóór 8 januari 2010 kenbaar te maken aan de Kamer van Koophandel, weet zzp boekhouder

Ieder bedrijf dat begin 2010 nog staat ingeschreven ontvangt een factuur voor de bijdrage aan de KvK voor 2010. Ondernemingen die in de loop van een jaar worden uitgeschreven, hebben wel recht op restitutie van een deel van de betaalde bijdrage voor de kwartalen dat ze niet meer ingeschreven staan.

Uitschrijven
Voor het uitschrijven van een eenmanszaak heeft u formulier 14 (pdf) nodig. Voor het uitschrijven van alle overige rechtsvormen gebruikt u formulier 17 (pdf).

over de auteur