SER gaat ZZP’er advies geven over werkomstandigheden

De SER gaat een afzonderlijk advies uitbrengen over het vraagstuk van het realiseren van gelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers en zzp’ers, weet ZZP boekhouder. Dat staat in een brief van het dagelijks bestuur (DB) van de SER aan minister Donner van SZW.

 

Donner had de SER gevraagd in het komende advies over de positie van zelfstandig ondernemers aandacht te besteden aan de fysieke belasting van zzp’ers in de bouw. Het gaat vooral om het tillen. In de bouw gelden de Arboregels voor fysieke belasting nu alleen voor werknemers, en niet voor zzp’ers. Hierdoor kan het voorkomen dat op één bouwplaats voor de ene persoon op dit punt de Arboregels wel gelden en voor de ander niet.over de auteur