SER: ,,ZZP’er met 1 opdrachtgever is ondernemer’

Platform Zelfstandige Ondernemers is verheugd over de heldere conclusies in het concept SER-advies over de zzp’er. Daarin wordt onderstreept dat de zelfstandige zonder personeel unaniem gezien wordt als ondernemer. Het schept ook duidelijkheid over het criterium voor ondernemerschap. Als het aan de adviescommissie van de SER ligt, is het aantal opdrachtgevers irrelevant. Als een zzp’er er zichtbaar naar streeft om meer dan één klant te bedienen, kwalificeert hem dat als ondernemer’, zo las ZZP boekhouder“Dit advies is goed voor ondernemend Nederland”, zegt voorzitter Esther Raats-Coster van PZO. “Hiermee geven we het nieuwe kabinet de middelen om zzp’ers goed te bedienen. Er staat nu haarscherp zwart-op-wit wat een ondernemer een ondernemer maakt. Die definitie moet ook universeel zijn: nu kan het nog gebeuren dat iemand voor de ene wet wél en de andere géén ondernemer is. Wij hebben nu met ondernemers én werknemers vastgesteld dat dat niet nodig is. Zo kan er een streep worden gezet onder de ergernis die nu nog door de VAR-verklaring wordt opgeroepen.”
“We zijn tevreden met dit advies. Het beeld van de zzp’er wordt in ere hersteld”, aldus Raats-Coster. “Problemen kregen vaak onevenredig veel aandacht, terwijl het zelfstandig ondernemerschap juist zo veel kansen biedt voor Nederland. Gelukkig onderstreept het advies het belang van de zzp’er voor de innovatie, economie en samenleving. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor problemen. Knelpunten voor bepaalde sectoren en doelgroepen zijn nu afgebakend en gedefinieerd. Er zijn een aantal maatregelen genomen om deze weg te nemen. Zo beveelt de SER aan dat de vrijwillige toegang tot de WIA voor zzp’ers wordt verlengd naar een jaar. Ook verdient de toegankelijkheid tot private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aandacht. De toegang tot betere pensioenvoorzieningen moet nodig onderzocht worden.”
Dat de zzp’er een ondernemer is, betekent dat hij in vrijheid moet kunnen opereren, aldus de SER commissie in het conceptadvies. Concreet houdt dit in dat de zzp’er gevrijwaard moet blijven van collectieve verplichtingen of overeenkomsten. Ook concludeert zij dat een groot deel van de zzp’ers een boven modaal inkomen genereert. In enkele sectoren functioneert de markt niet optimaal, onder meer omdat de tarieven structureel onder druk staan. De mededingingswet biedt per 1 januari meer mogelijkheden voor ondernemers om onderlinge afspraken te maken.
Het SER-advies over de positie van de zelfstandige zonder personeel wordt vanmiddag gepresenteerd en werd opgesteld op verzoek van het kabinet. PZO was als grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zzp’ers betrokken bij het opstellen van het SER-advies. Op 15 oktober zal het advies ter stemming komen in de Raad. PZO voorzitter Esther Raats-Coster is tevens lid van de Raad.
Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
Met 20.000 leden is PZO de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers zonder personeel. PZO behartigt de collectieve belangen van de leden in politiek Den Haag. Daarnaast ondersteunt PZO haar leden met onder meer een juridische helpdesk en andere ledendiensten, zoals collectieve verzekeringsarrangementen. De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers is opgericht in 2002.

Links: Geen informatie

Noot voor de redactie:

NOOT VOOR DE REDACTIE/NIET VOOR PUBLICATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)
Mieke van Westing, Sr. beleidsadviseur
070-3490364 begin_of_the_skype_highlighting   070-3490364 end_of_the_skype_highlighting of 06-21888737 begin_of_the_skype_highlighting   06-21888737 end_of_the_skype_highlighting
vanwesting@pzo.nl

over de auteur