Soc Zaken: ,,ZZP’er slecht verzekerd voor AOV’’

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn slechter verzekerd tegen risico’s dan werd gedacht. Uit een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag presenteerde, blijkt dat 36 procent van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, las ZZP boekhouder

.

Volgens het ministerie is dit een lager percentage dan uit eerder onderzoek naar voren kwam.

Zelfstandigen kunnen niet terugvallen op collectieve werknemersverzekeringen en moeten daarom zelf een verzekering afsluiten tegen risico’s. Het ministerie peilde bij ongeveer tweeduizend zzp’ers uit verschillende sectoren hoe zij er economisch voor staan.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de zzp’ers een reserve opbouwt voor de oudedagsvoorziening. Wel heeft het gros van de zelfstandige ondernemers (72 procent) een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.over de auteur