Stijging ontslagaanvragen in 2009 (+73%)

Bij het UWV Werkbedrijf en de kantonrechter is in 2009 voor circa 90.000 werknemers ontslag aangevraagd, weet ZZP boekhouder.

Dat is 73 procent meer dan het jaar daarvoor. Tweederde (60.064) van deze ontslagaanvragen liep via UWV Werkbedrijf. Bij de kantonrechter kwamen 29.854 ontbindingsverzoeken binnen. Dit staat in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009 die demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.De economische crisis zorgde voor een forse toename van het aantal verleende ontslagvergunningen. In 82 procent van de door UWV verleende vergunningen ging het om bedrijfseconomische redenen. In 15 procent om arbeidsongeschiktheid en in 3 procent om andere niet-bedrijfseconomische redenen. Bij jongere werknemers ligt het aandeel verleende vergunningen wegens bedrijfseconomische redenen op 87 procent. Bij oudere werknemers (55 jaar of ouder) ligt het aandeel verleende vergunningen wegens bedrijfseconomische redenen lager (77 procent). De cijfers in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009 geven geen volledig beeld van het totale aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract), met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een uitzendcontract.

over de auteur