Tip: Check de VAR bij inhuur ZZP’er

Huurt u wel eens een ZZP’erin met een – op het oog- geldige VAR-verklaring? De Minister van Financiën geeft aan dat als er achteraf bij een loonbelastingcontrole blijkt dat de VAR-gegevens niet kloppen dan wordt de VAR-verklaring ongeldig verklaard, weet ZZP boekhouder.

U kunt dus met de afgifte van een VAR-verklaring niet vertrouwen op de geldigheid ervan. U draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Een bijkomend gevolg van een VAR-verklaring waarbij bewust onjuiste gegevens zijn verstrekt, is de toepassing van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Een opdrachtgever die namelijk een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer die ten onrechte over een VAR-verklaring beschikt kan geconfronteerd worden met de inleners– en ketenaansprakelijkheid. De Minister van Financiën vindt dat de opdrachtgever te goeder trouw hier niet de dupe van mag worden. De regels worden dus zodanig aangepast dat opdrachtgevers die te goeder trouw zijn afgegaan op onjuiste VAR-verklaringen niet aansprakelijk zullen worden gesteld op grond van de inleners- of ketenaansprakelijkheid.

over de auteur