Tip: Netwerken tijdens Sail

Volgende week is Sail 2010, weet ZZP boekhouder. Vele sponsoren en bedrijven zullen relaties uitnodigen om van het festival te genieten onder het genot van een hapje en een drankje en zij zullen deze kosten opnemen in de administratie. 

Gevolgen voor de winstbelasting
Volgens de wet zijn de kosten voor de huur van deze vaartuigen, die worden gebruikt voor representatieve doeleinden, niet aftrekbaar. Dit wordt veelal vergeten.
Van representatieve doeleinden is sprake als de boot niet voor beroepsvracht- of voor beroepspersonenvervoer wordt gebruikt. Het gebruik van het vaartuig is derhalve doorslaggevend, niet de bouwaard. Het gaat om alle kosten die verband houden met het vaartuig, dus de kosten van brandstof, onderhoud, verzekering, ligplaats, winterstalling en eventueel personeel van het vaartuig. Al deze kosten zijn niet aftrekbaar. De kosten van een gehuurd schip zijn evenmin aftrekbaar.
De kosten voor de catering aanboord komen wel voor aftrek in aanmerking.
Tip: Wordt het vaartuig voor reclamedoeleinden gebruikt, dan zijn de kosten wel aftrekbaar.
Gevolgen voor de omzetbelasting
Voor de huur van de boot zult u een faktuur ontvangen belast met BTW. Deze BTW kunt u als voorbelasting verrekenen op de aangifte omzetbelasting.
Indien er aanboord is gezorgd voor een hapje en een drankje, zal dit apart in rekening moeten worden gebracht. Voor de omzetbelasting betekent dit dat de berekende BTW met betrekking tot de spijzen en dranken niet in aftrek mag worden genomen op de aangifte omzetbelasting.

over de auteur