Tip: Re-integreren? Vraag starterskrediet aan

UWV-Regeling Starterskrediet 2006 (URS 2006)

De URS 2006 is een onderdeel van het Re-integratiebesluit en is ter bevordering van re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in het arbeidsproces, weet zzp boekhouder

De regeling is bedoeld voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de ziektewet, de Wet WIA, de WAO, de Wajong of de WAZ, en die, om welke oorzaak dan ook, moeilijk een baan kunnen krijgen en daarom een zelfstandig bedrijf of beroep willen gaan uitoefenen.

Met een starterskrediet kan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte voorzien in de behoefte aan bedrijfskapitaal voor het starten van een eigen bedrijf als banken daartoe niet bereid zijn. De hoogte van het krediet en de rente zijn gelijk aan de startersfaciliteiten van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004).

Momenteel wordt een herziening van deze regeling voorbereid en kunnen wij u geen brochure aanbieden.

Meer info: http://www.ondernemersregelingen.nl/mkb//197/Brochures+downloaden

over de auteur