Tip: waar moeten uw Algemene vooorwaarden aan voldoen

Dit zijn regels die u schriftelijk vastlegt en die van toepassing zijn op uw offertes en dienstverlening. Voordeel:  u schept hiermee duidelijkheid en voorkomt mogelijke conflicten en hoeft ze slechts een keer op te stellen. Hieronder volgen de tips van ZZP-boekhouder voor de Algemene voorwaarden.

 

Waaraan moeten Algemene voorwaarden voldoen?

Ze  mogen niet onredelijk zijn en u moet uw klant de mogelijkheid geven de voorwaarden in te zien (u overhandigt ze, stuurt ze op, publiceert ze op uw website of deponeert ze bij de kamer van koophandel.)’Waarom zijn Algemene voorwaarden belangrijk voor de zzp’er?

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid voor de zzp’er en zijn klant;  hiermee voorkomt u (mogelijke) conflicten. Ander voordeel: u hoeft ze slechts een keer Algemene voorwaarden op te stellen.

Waarom heeft elke zzp’er andere Algemene voorwaarden?

Elk bedrijf is anders en stelt zijn persoonlijke voorwaarden op. Vaak is er een branchevereniging die al standaardvoorwaarden voor uw branche heeft.

Het is nogal een verschil of u Algemene voorwaarden wilt voor een timmerman, ICT’er of een journalist.

Wanneer geeft de zzp’er aan dat hij Algemene voorwaarden heeft?

U doet dit voor het sluiten van de overeenkomst, u kunt de voorwaarden overhandigen, op sturen of verwijzen naar uw website of de publicatie bij de KvK.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening:

Tip: besteed bij algemene voorwaarden voor dienstverleners aandacht aan garantie en aansprakelijkheid. Informeer bij uw brancheorganisatie of consiglieri.

Tips

Laat uw Algemene voorwaarden controleren door een juridisch adviseur.

Moet de zzp’er zijn Algemene voorwaarden deponeren bij de KvK?

Nee,  dit is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Bij een dispuut kunt u terugvallen op de publicatie bij het handelsregister.

over de auteur