Tip: win 3000 euro met ZZP Verkiezingsprijsvraag

Prijsvraag nvim & Ooa: Wie schrijft de beste paragraaf voor het Regeerakkoord?, aldus ZZP boekhouder

 

Leden en niet leden van de nvim en de Ooa worden uitgenodigd antwoord te geven op de vraag: Wat is dé gewenste maatschappelijke en sociaal economische positie van de zelfstandige zonder personeel in de huidige kenniseconomie?

Nederland verzelfstandigt. Gesproken wordt over ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), waarvan ongeveer 250.000 zogenaamde HBO+ kenniswerkers. Deze gestaag groeiende groep beslaat nu al zo’n 15% van het arbeidspotentieel, goed voor zo’n 17 zetels in de Tweede Kamer.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen vanuit positieve overwegingen zoals  onafhankelijkheid, de ontwikkeling van het eigen vakmanschap en de bij het moderne (gezins)leven passende tijdsautonomie kiezen voor een bestaan als zzp’er.

De maatschappelijke betekenis van de zzp’er wordt steeds duidelijker. De huidige economische crisis wordt opgevangen door  zzp’ers. Zij nemen genoegen met lage inkomsten en teren in op het eigen spaargeld. Ons werkpotentieel vergrijst, arbeid wordt  schaarser en daarmee wordt de rol van de flexibele zpp’er steeds belangrijker.

Door de snelle groei van het aantal zzp’ers neemt de basis onder de collectieve regelingen af  terwijl de zzp’ers zelf achterblijven bij het (kunnen) gebruikmaken van collectief georganiseerde sociaaleconomische regelingen.

Nederland ontwikkelt een kenniseconomie. Een economie die zonder flexibel inzetbare kenniswerkers kwetsbaar is.
Wil Nederland een moderne, flexibele, internationaal georiënteerde economie zijn en blijven dan zal het zijn zelfstandigen moeten koesteren.

Hoe ziet zo’n ondernemersklimaat voor zzp’ers eruit? Ergo, wat is de gewenste maatschappelijke en sociaaleconomische positie van de zelfstandige zonder personeel in de huidige kenniseconomie?

In de zomer van 2010 wordt een nieuw regeerakkoord gemaakt. De zzp’er die de beste regeerakkoordparagraaf schrijft in het algemene belang, uitgaande van de gestelde vraag, wint:

een studiebudget, beschikbaar gesteld door de Ooa en nvim, ter waarde van €3000,- vrij te besteden bij een gerenommeerd opleidingsinstituut;
toezending van de tekst aan de (in)formateur door de besturen van de Ooa en nvim, onder zijn of haar naam;
toezending van de tekst aan de voorzitter van de SER door de besturen van de Ooa en de nvim, onder zijn of haar naam;
publicatie van de tekst onder zijn of haar naam in o.m. Management & Consulting;
publicatie van essay op de website van de Ooa en nvim;
interview in de Financiële Telegraaf;
en, last but not least; eeuwige maatschappelijke roem (…).

Om tot een onafhankelijke keuze te komen voor de beste paragraaf uit de inzendingen,hebben de besturen van de Ooa en de nvim, prof. dr. mr. L. Witvliet, hoogleraar voor het EIIM van Nyenrode bereid gevonden een jury te installeren om een winnaar mee te selecteren.

Het criterium hierbij is: de wijze waarop een lange termijnvisie verwoord is in concrete tijdsgebonden doelstellingen van een regeerakkoord. De paragraaf bevat maximaal 1000 woorden.

Zitting in de jury hebben genomen:

voorzitter dhr. prof. dr. mr. L. Witvliet, European Institute on Interim Management, Nyenrode Business Universiteit;
vicevoorzitter: dhr. drs. M.R.G.P. Mud CMC, Business Manager AT Osborne Interim Executives;
mevr. C. Aalse, Aalse & partners, Executive search en HRM-advies;
dhr. E.R.M. Balemans, oud Tweede Kamerlid voor de VVD;
dhr. dr. A. van den Born, zelfstandige organisatieadviseur en interim-manager.

Leden en niet-leden van de Ooa en nvim worden bij deze uitgenodigd te reageren met hun bijdrage. Zend uw bijdrage voor 14 mei 2010 in t.a.v. jury o.l.v. prof. Witvliet per e-mail:mail@syn-pro.nl

De uitreiking vindt plaats op 25 juni 2010 voorafgaand aan de Derde AT Osborne Beeldenstormlezing te Baarn.
De jury publiceert tevens een compilatie van alle relevant gevonden opmerkingen, passages en meningen uit alle andere inzendingen.

Voor vragen kunt u terecht bij mevr. E. Faber, mail@syn-pro.nl of (033) 2473488 begin_of_the_skype_highlighting   (033) 2473488 end_of_the_skype_highlighting.

over de auteur