VAR ook voor buitenlander

Is een zzp’er wel ondernemer in fiscale zin voor de inkomstenbelasting maar behaalt hij geen belastbare winst in Nederland dan kan hij toch in aanmerking komen voor een VAR. Rechtbank Breda heeft onlangs namelijk aangegeven dat buitenlandse belastingplichtigen óók voor een VAR in aanmerking kunnen komen.

 

Maakt uw onderneming gebruik van de diensten van een persoon met een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR wuo), dan is het duidelijk dat uw bedrijf geen loonbelasting hoeft in te houden op de vergoeding voor zijn werkzaamheden. Maar volgens de letterlijke wettekst kan een belastingplichtige die geen winst uit onderneming in Nederland geniet, van de fiscus geen VAR ontvangen. Dit was een groot probleem voor een Belgische ziekenverzorgster van wie de klantenkring in Nederland lag. De vrouw voldeed namelijk wel aan de Nederlandse eisen voor fiscaal ondernemerschap, maar behaalde geen belastbare winst uit Nederland. Ze verrichtte een groot deel van haar ondernemersactiviteiten vanuit een gehuurde kamer in het huis van haar schoonmoeder en de fiscus vond dat deze kamer niet als een Nederlandse vaste inrichting kon worden gezien en weigerde een VAR wuo af te geven. De rechter vond dat de VAR vooral dient om duidelijkheid te scheppen, zodat in dit geval het toekennen van de VAR acceptabel was. De Belastingdienst moest de vrouw dan ook alsnog een VAR wuo toekennen.

Rechtbank Breda,22 juli 2009, LJN: BJ4743

zzp boekhouder

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen