Vergoeding werkgever voor herplaatsen dek

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een vergoeding voor werkgevers- en werknemersorganisaties indien zij werknemers, die met ontslag worden bedreigd, effectief kunnen begeleiden van werk naar werk, weet ZZP BOEKHOUDER.

Indien u ervoor zorgt dat uw werknemer die u wilt ontslaan bij een andere werkgever terecht kan of voor zich zelf kan beginnen, krijgt u hiervoor bij wijze van proef een financiële bijdrage van € 2.500 per werknemer. De regeling moet vooral mensen helpen die niet snel zelf ander werk vinden en daardoor het risico lopen langdurig werkloos te worden. Dit experiment maakt deel uit van de crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet stelt hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar. Bedrijven moeten zelf ook minimaal de helft van de kosten voor hun rekening nemen.

over de auteur