Vooraf ingevulde IB-aangifte per 01/03/2010

Vanaf 1 maart 2010 kunt u weer gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Dit is een service waarbij de Belastingdienst zo veel mogelijk gegevens invullen in uw digitale aangifte, weet zzp boekhouder

De gegevens, zoals uw loon en de WOZ-waarde van uw huis, gaan over 2009. Deze gegevens krijgen wij van andere instanties, zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Met deze service willen wij het u zo makkelijk mogelijk maken om aangifte te doen.

Inkomstenbelasting

Als u het aangifteprogramma downloadt via internet, kunt u tijdens de installatie kiezen of u dat met of zonder uw gegevens wilt doen. De gegevens die wij in uw aangifte hebben ingevuld, moet u controleren en zo nodig aanvullen en verbeteren. Doe dit zorgvuldig. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw aangifte juist en volledig is ingevuld.

Per maart 2010

Uw gegevens zijn vanaf 1 maart 2010 beschikbaar. Wilt u gebruikmaken van deze service? Wacht dan met downloaden van het aangifteprogramma tot 1 maart 2010. Wilt u niet tot 1 maart 2010 wachten met aangifte doen? Dan kunt u het programma downloaden en uw aangifte zelf invullen.

U hebt de aangifte al ingevuld en wilt uw gegevens downloaden

Hebt u uw aangifte al ingevuld en wilt u daarna toch gebruikmaken van deze service? Dat kan, maar houd er rekening mee dat de gegevens die u hebt ingevuld, overschreven worden. U moet dan alle eerder ingevulde gegevens opnieuw invullen.

DigiD

Wilt u de gegevens die de belastingdienst al van u heeft, downloaden in het aangifteprogramma 2009? Dan hebt u uw DigiD-inlogcode nodig. Ook voor het ondertekenen en verzenden van uw aangifte moet u uw DigiD-inlogcode gebruiken. Als u samen aangifte wilt doen met uw fiscale partner, moet uw partner een eigen DigiD-inlogcode hebben. Dit is nodig om zijn gegevens te downloaden en de gezamenlijke aangifte te verzenden.

over de auteur