VpB omlaag per 1 januari 2011

Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting wordt met ingang van 1 januari 2011 met een half procent verlaagd tot 25 procent, wet ZZP boekhouder.

Voor het zogenoemde MKB-tarief van 20 procent is de grens van 200.000 euro aan winst niet langer tijdelijk, maar definitief.over de auteur