Vrije beroepen ook inschrijven bij kvk

Op 1 juli 2008 geldt de nieuwe Handelsregisterwet. Sindsdien zijn er voor ondernemingen een aantal belangrijke wijzigingen.

Zo is de inschrijvingsplicht uitgebreid. Inschrijving is nu ook verplicht voor beoefenaren van een vrij beroep die een onderneming drijven. Zoals:

Artsen, notarissen en advocaten
Verenigingen van eigenaren (VvE van appartementen en flatgebouwen)
Alle andere privaatrechtelijke rechtspersonen
Kerkgenootschappen
Bedrijven waarin landbouw of visserij wordt uitgeoefend
Publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten en provincies

Alle ondernemingen en rechtspersonen die zich tot nu toe niet hoefden in te schrijven, kregen een half jaar de tijd – dus tot 31 december 2008 – om zich in het Handelsregister in te schrijven. Zij kregen een brief van de Kamer van Koophandel, waarvan ze de gegevens moesten controleren, eventueel aanvullen of wijzigen, ondertekenen en terugsturen met daarbij de benodigde bewijsstukken en een kopie van een legitimatiebewijs.

Vanaf 1 juli 2008 is het mogelijk om bij iedere Kamer van Koophandel u in te schrijven. Alle ondernemingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister moeten op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen (met uitzondering van reclame-uitingen) hun Handelsregisternummer vermelden. Dit geldt ook voor de website en voor zakelijke e-mails.

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen