Waarom betaalt zzp’er zorgverzekeringswet?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is in principe verplicht verzekerd voor ziektekosten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), weet zzp boekhouder Hiervoor betaalt u premies aan uw zorgverzekeraar. Daarnaast moet u over bepaalde inkomsten een inkomensafhankelijke bijdrage aan ons betalen. U betaalt deze bijdrage over maximaal € 32.369.

Had u in 2009 1 of meer van de volgende inkomsten?

  • loon
  • pensioen
  • uitkeringen
  • lijfrente-uitkeringen waarop loonheffing werd ingehouden

Deze inkomsten vallen onder het ‘bijdrageloon’. Uw werkgever of uitkeringsinstantie hield uw inkomensafhankelijke bijdrage hierop in. Dit staat op uw jaaropgaaf. Het wordt daar ‘loon Zvw’ of ‘bijdrageloon’ genoemd.

Had u in 2009 1 of meer van de volgende inkomsten?

  • winst
  • inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld freelance-inkomsten of inkomsten volgens de artiestenregeling
  • periodieke uitkeringen waarop geen loonheffing werd ingehouden, zoals alimentatie

Had u 1 of meer van deze inkomsten? Dan betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet via een (voorlopige) aanslag. Uw bijdrage is 4,8% van het totaal van de inkomsten die hierboven staan.

Alle 7 bovengenoemde inkomsten vormen samen het bijdrage-inkomen. Ander inkomen behoort niet tot het bijdrage-inkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat inkomsten uit uw vermogen, zoals rente en dividend, en lijfrente-uitkeringen die voor de heffing van de inkomstenbelasting in box 3 vallen, niet meetellen voor het bijdrage-inkomen.

over de auteur