Wanneer stap ik over naar de BV (uit fiscaal oogpunt)

ZZP’ers komen vaak met de vraag wanneer ze moeten overstappen naar een BV. Om over te gaan naar een BV kunnen naast de fiscale reden (VpB-tarief voor BV is lager dan Inkomstenbelasting bij eenmanszaak) ook risicobeperking en aansprakelijkheidbeperking een rol spelen.

De winst van de eenmanszaak valt onder de inkomstenbelasting (maximaal met 52% belast). In een BV wordt van de winst eerst salaris uitbetaald (dat ook onder de IB valt), de rest van de winst valt onder het lagere VpB-tarief (25.5%).

Als de zzp’er overstapt naar de BV mist hij echter de zelfstandigenaftrek en/of startersaftrek van minimaal 4.412 euro en 2.035 euro en de MKB winstvrijstelling van 10,7 procent.

Als u als zzp’er een winst behaalt van 125.000 euro ga dan eens met uw zzp-boekhouder praten over de overgang naar een BV.

www.zzp-boekhouder

Tagged with:

over de auteur

Gerelateerde Artikelen